ADR-utbildare / utbildningsanordnare

ADR-utbildare per län

Om du behöver genomgå förarutbildning för att få ett ADR-intyg eller förnya ditt nuvarande intyg, kan du kontakta MSB:s godkända utbildningsanordnare.

Välj län i listan nedan för att se vilka ADR-utbildare/utbildningsanordnare som finns och vilken utbildning de har behörighet för.