Tillgänglighetsredogörelse för ADRUTB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur ADRUTB uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om kända tillgänglighetsproblem nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Om du behöver innehåll från ADRUTB som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här tjänsten är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

Applikationen är ej utvecklad med beaktning på användande ihop med en skärmläsare. Den grafiska profilen har vissa brister med avseende på kontrastförhållandet mellan text och bakgrund.

Beskrivning WCAG Nivå
Bilden för logotypen saknar en alternativ text 1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text A
Vissa inmatningsfält saknar en beskrivande text.
Vissa formulär saknar kopplingar mellan etikett och formulärelement.
Felaktigt implementerade aria-describedby taggar förekommer.
1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll A
I nyhetslistan presenteras länkar endast i färg. 1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information A
Menyval har inte tillräcklig kontrast för ett valt element.
Texten på inaktiverade knappar har inte tillräcklig kontrast.
1.4.3 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund A
Hem-funktionen i logotypen saknar en beskrivande alternativ text.
Samma text används på länkknappar i diverse listresultat.
2.4.4 Skriv tydliga länkar A
Vissa formulär innehåller inmatningselement utan etikett.
Vissa formulär grupperar inte checkboxlistor så att det framgår att de hör samman.
3.3.2 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter A
Vissa inmatningsformulär har dubblett-idn i html-koden. 4.1.1 Se till att koden validerar A

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av ADRUTB enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Innehållet på webbplatsen för verktyget ADRUTB, som offentliggjordes före den 23 september 2019, är endast tillgängligt för en sluten grupp och inte för allmänheten som sådan.

Kraven på tillgänglighet som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kommer att beaktas i samband med en framtida omfattande översyn av applikationen.

Hur vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten, med hjälp av verktyget Siteimprove.

Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24 och är godkänd av tjänstens tjänsteägare.

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-08-24.